Natječaj - vaše mišljenje je važno

Pravila in uvjeti natječaja "TRAŽIMO 10 ČITATELJA"

Članak #1: Opće odredbe

Priređivač natječaja je tvrtka Rdeča Oranža d.o.o., Makedonska ulica 45, 2000 Maribor (u daljnjem tekstu organizator). Natjecanje se održava na području Republike Slovenije i Hrvatske. Ispunjavanjem obrasca (prijavom na natječaj) čitatelj se obvezuje u roku od 3 mjeseca (krajem travnja 2023.) dostaviti mišljenje o odabranoj knjizi + uz mišljenje priložiti svoju fotografiju s knjigom.

Članak #2: Uvjeti suradnje

Na natječaju mogu sudjelovati punoljetne osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Sloveniji i Hrvatskoj. Maloljetnici (mlađi od 18 godina) za sudjelovanje na natječaju moraju imati prethodnu pismenu suglasnost roditelja ili zakonskih zastupnika.

Na natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici i vanjski suradnici Rdeče Oranže d.o.o. ili članovi njihove uže obitelji.

Svaki pojedinac može sudjelovati na natječaju samo jednom (za jednu knjigu).

Članak #3: Tijek i trajanje natječaja

Natječaj traje od kraja siječnja do kraja travnja 2023. godine.

Postupak prijave za nagradnu igru ​​knjiga:

a) U roku od 7 dana od prijave na natječaj, tvrtka Rdeča Oranža d.o.o. kontaktirala sudionika i poslala mu besplatni primjerak odabrane knjige na željenu adresu (kućnu adresu).

Ispunjavanjem obrasca (prijavom na tečaj) čitatelj se obvezuje u roku od 3 mjeseca (krajem travnja 2023.) dostaviti mišljenje o odabranoj knjizi + uz mišljenje priložiti svoju fotografiju s knjigom.

b) Poželjno je da čitatelji dijele svoja iskustva i na društvenim mrežama s ciljem širenja edukacije.

Članak #4: Zaštita osobnih podataka

Sudjelovanjem na natječaju sudionik organizatoru dopušta pohranu i obradu dostavljenih osobnih podataka te primanje obavijesti o ponudi organizatora. Priređivač se obvezuje da ostale podatke o čitateljima neće prosljeđivati ​​trećim osobama, osim ako je to nužno za provedbu natječaja ili ako je na to obvezan sukladno važećim propisima. Tijekom upravljanja osobnim podacima, pojedinac ima mogućnost pregleda, prepisivanja, kopiranja, dopune, ispravka, blokiranja i brisanja osobnih podataka u bazi, sukladno važećim propisima. Organizator prikuplja sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresa, kućna adresa, pošta, poštanski broj i IP adresa. Nakon što dobije besplatni primjerak knjige, sudionik natječaja više ne može odustati od sudjelovanja u natječaju i davanja mišljenja.

Članak #5: Završne odredbe

Sudjelovanjem na natječaju smatra se da je sudionik suglasan s ovim pravilima.

Priređivač zadržava pravo izmjene pravila ako to zahtijevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode ili razlozi javnosti i iskustva u provođenju natječaja. O svim promjenama i novostima natječaja priređivač će obavijestiti sudionike objavama na web stranici tvrtke Rdeča Oranža d.o.o. Prigovori i reklamacije vezane uz natječaj mogu se uputiti na e-mail adresu: martinfortuna.eu@gmail.com.

U slučaju sporova nastalih u vezi s natječajem nadležan je nadležni sud u Mariboru.

Maribor, 3. veljače 2023

Rdeča Oranža d.o.o.

X