Nagradna igra

Pravila i uvjeti nagradne igre "ODABERI KNJIGU"

Članak #1: Opće odredbe

Priređivač nagradne igre je tvrtka Rdeča Oranža d.o.o., Makedonska ulica 45, 2000 Maribor (u daljnjem tekstu priređivač). Nagradna igra se odvija na području Republike Slovenije i Hrvatske. Izvlačenje će se održati za tri mjeseca (krajem travnja 2023.).

Članak #2: Uvjeti suradnje

U nagradnoj igri mogu sudjelovati punoljetne osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Sloveniji i Hrvatskoj. Maloljetnici (mlađi od 18 godina) za sudjelovanje u nagradnoj igri moraju imati prethodnu pismenu suglasnost roditelja ili zakonskih zastupnika.

U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposlenici i vanjski suradnici Rdeče Oranže d.o.o. ili članova njihove uže obitelji.

Svaki pojedinac može sudjelovati u nagradnoj igri samo jednom.

Članak #3: Tijek i trajanje nagradne igre

Nagradna igra traje od kraja siječnja do kraja travnja 2023.

Postupak prijave za nagradnu igru »ODABERI KNJIGU«:

a) Na web stranici https://www.martinfortuna.com.hr/ unesite obrazac na landing page, posebno dizajniran za nagradnu igru »ODABERI KNJIGU«.

Svrha projekta »ODABERI KNJIGU« je širenje financijske pismenosti i osobnog razvoja obitelji te nagrađivanje onih koji studiraju.

b) Među onima koji su uneseni u obrazac tijekom izvlačenja nagrada, do 5. svibnja 2023. godine bit će obavljeno izvlačenje, a popis dobitnika bit će objavljen na web straniciMARTIN FORTUNA.

Izvlačenje se odvija nasumično pomoću računalnog lutrijskog programa koji izvlači brojeve od prijavljenih za izvlačenje.

Svaka obitelj odn. domaćinstvo može biti dobitnik nagrade samo jednom.

U slučaju da osoba koja je član obitelji odn. domaćinstvu koje je već primilo nagradu, izvlačenje se ponavlja i izvlači se zamjena dobitnika.

c) U roku od 7 dana nakon objave dobitnika, tvrtka Rdeča Oranža d.o.o. obavijestio je nagrađene o nagradi te ih zamolio da dostave svoje podatke (kućnu adresu) kako bi im nagrada – odabrana knjiga bila poslana.

Ukoliko dobitnik ne dostavi osobne podatke u traženom roku, smatra se da ne želi preuzeti nagradu te time gubi pravo na nagradu. U tom slučaju priređivač se oslobađa svih obveza prema dobitniku nagrade. Organizator odlučuje hoće li takvu nagradu dodijeliti drugome ili ne. Organizator zadržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:

– dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,

– pojavljuju se sumnje u istovjetnost podataka (lažni profil),

– se utvrdi da je korisnik sudjelovao u igri protivno pravilima i uvjetima nagradne igre.

d) U roku od mjesec dana nakon objave popisa nagrađenih, nagrađeni će nagradu primiti poštom.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su unaprijed suglasni i suglasni su da ukoliko postanu dobitnik nagrade, organizator objavi njihovo ime i prezime na web i Facebook stranici tvrtke. Dobitnik može odbiti primiti nagradu. Ukoliko dobitnik nagradne igre odbije primiti nagradu, smatra se da ne želi preuzeti nagradu te se priređivač oslobađa svih obveza u odnosu na dobitnike nagradne igre. Ujedno, priređivač stječe pravo raspolaganja nagradom u bilo koje druge svrhe.

Nagrade se ne mogu zamijeniti ili zamijeniti za gotovinu. Pravo na preuzimanje nagrade ne može se prenijeti na treću osobu.

Vrijednost nagrade ne predstavlja ostvareni dohodak (poreznu osnovicu) sukladno Zakonu o porezu na dohodak, stoga priređivač nagradne igre nije dužan u ime i za račun dobitnika uplatiti akontaciju poreza na dohodak. po stopi od 25%. Svi ostali troškovi i naknade vezani uz korištenje (npr. plaćanje poreza na dohodak iznad akontacije) odgovornost su dobitnika.

e) Poželjno je da dobitnici svoje iskustvo nagradne igre i darivanja podijele na društvenim mrežama s ciljem širenja edukacije.

Članak #4: Zaštita osobnih podataka

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik organizatoru dopušta pohranu i obradu dostavljenih osobnih podataka te primanje obavijesti o ponudi organizatora. Priređivač se obvezuje da ostale podatke o dobitnicima nagrada neće prosljeđivati ​​trećim osobama, osim ako je to nužno za provedbu nagradne igre ili ako je na to obvezan sukladno važećim propisima. Tijekom upravljanja osobnim podacima, pojedinac ima mogućnost pregleda, prepisivanja, kopiranja, dopune, ispravka, blokiranja i brisanja osobnih podataka u bazi, sukladno važećim propisima. Organizator prikuplja sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresa, kućna adresa, pošta, poštanski broj i IP adresa. Za vrijeme trajanja nagradne igre, sudionik nagradne igre može odustati od sudjelovanja u nagradnoj igri, čime se njegovi osobni podaci brišu iz baze osobnih podataka. Za prestanak sudjelovanja u nagradnoj igri mora podnijeti zahtjev na e-mail adresu i primati obavijesti o ponudi priređivača.

Članak #5: Završne odredbe

Sudjelovanjem u nagradnoj igri smatra se da je sudionik suglasan s ovim pravilima.

Priređivač zadržava pravo izmjene pravila ako to zahtijevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode ili razlozi javnosti i iskustva u provođenju nagradne igre. O svim promjenama i novostima nagradne igre priređivač će obavijestiti sudionike objavama na web stranici Rdeča Oranža d.o.o. Prigovori i reklamacije vezane uz nagradnu igru mogu se uputiti na e-mail adresu: martinfortuna.eu@gmail.com.

U slučaju sporova nastalih u vezi s natječajem nadležan je nadležni sud u Mariboru.

Maribor, 20. siječnja 2023

Rdeča Oranža d.o.o.

X