Uvjeti i odredbe

Uvjeti i odredbe

Sva prava pridržana. Niti jedan dio ove web stranice knjige ili obrazovnog e-programa ne smije se reproducirati ili koristiti  u bilo kojem obliku, bilo kojim sredstvom, elektroničkim ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, skeniranje, snimanje ili bilo kojim drugim sustavom za pohranu ili pronalaženje informacija, bez izričitog pisanog pristanka autora, osim malih odlomaka korištenih u objavljenim recenzijama knjige.

Unatoč činjenici da su izdavač i autor dali sve od sebe da pripreme web stranicu, knjigu i obrazovni e-program, te da su čitavo vrijeme djelovali u dobroj vjeri, ne daju nikakva jamstva u pogledu točnosti ili potpunosti sadržaja knjige. Autor i izdavač izričito se odriču bilo kakvih jamstava, izričitih ili implicitnih, u pogledu prikladnosti knjige ili obrazovnog programa za opću prodaju ili prikladnosti knjige o određenim okolnostima.

Jamstva koja nisu izričito navedena u prethodnom stavku ne postoje. Prodajni predstavnici ne mogu kreirati ili proširivati jamstva. Usto, produženje ili uspostavljanje novih jamstava ne može se izvesti iz pisanih prodajnih materijala.

Savjeti i strategije sadržani u ovoj knjizi ili programu obuke možda nisu prikladni za vašu situaciju. Ako je potrebno, obratite se stručnjaku. Ne postoje nikakva jamstva za točnost i potpunost informacija i mišljenja izraženih u ovoj knjizi ili obrazovnom programu, niti postoje jamstva da će informacije i mišljenja izraženi u ovoj knjizi proizvesti točne rezultate. Navedeni savjeti i strategije nisu prikladni za svakog pojedinca. Knjiga i edukativni program osmišljeni su tako da pruže informacije o temi koja se obrađuje. Ovdje treba naglasiti da se ni izdavač ni autor ne bave pravnim, računovodstvenim ili drugim uslugama koje bi se profesionalno odnosile na temu o kojoj se govori. Ako trebate pravni ili drugu stručnu pomoć, potražite stručni savjet. Ni izdavač ni autor nisu odgovorni za bilo kakav gubitak, smanjenje dobiti ili bilo koju drugu vrstu komercijalne štete. UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA POSEBNE, SLUČAJNE ILI BILO KOJE DRUGE ŠTETE.

Opći uvjeti i odredbe Rdeča Oranža d.o.o. i korištenje web stranica u njihovom vlasništvu. Prihvaćanje uvjeta

Označavanjem kućice “Slažem se s općim uvjetima”, ispunjavanjem podataka i klikom na gumb “Izvrši kupnju”, naručujem knjigu ili edukacijski seminar ili program Art of Wealth (Umijeće bogatstva) (npr. MasterPlan) prema broju kupljene ulaznice naznačenom u trenutku kupnje. Također se u potpunosti slažem da organizator događaja, tvrtka Rdeča Oranža, d.o.o. Titova cesta 2a, 2000 Maribor, Slovenia, matični broj: 6152066000 (u daljnjem tekstu voditelj osobnih podataka/izvođač) može koristiti sljedeće osobne podatke: moje ime i prezime, e-mail adresu i telefon ili obrađivati broj mobitela za potrebe izravnog marketinga, statističke obrade, provođenja istraživanja, slanje ponuda, promotivnih materijala, čestitki, časopisa, raznih nagradnih akcija i poziva na događaje, komunikacije, svakodnevne provedbe marketinških istraživanja, prilagodbu ponude, segmentacije i provedbe ostalih vrsta marketinških i poslovnih analiza i druge svrhe.

Organizator događanja surađuje s raznim partnerima u oglašavanju i cross-promociji.

Osobe navedene na prijavnici imaju pravo uvida u osobne podatke i pravo kontaktirati organizatora na adrese navedene u prijavnici i ovim općim uvjetima ako žele pregledati, ispraviti, promijeniti ili ažurirati svoje osobne podatke kod organizatora baze podataka. Priređivač je dužan u roku od 15 dana spriječiti korištenje osobnih podataka u svrhu analize pretplatnika, te za prezentaciju proizvoda i usluga Rdeča Oranža d. o. o. (odjaviti s obavijesti), te u roku od 5 dana obavijestiti osobu koja je to zatražila. Troškove svih vezanih akcija snosi organizator. Ujedno potvrđujem i izjavljujem da sam propisno upoznat sa svojim pravom na pregled, kopiranje, dopunu, ispravak, blokiranje i brisanje osobnih podataka koji se na mene odnose u skladu s odredbama 29, 30, 31, 32 i 33 Zakona o zaštiti osobnih podataka (ZVOP–1–UPB1) – Službeni glasnik Republike Slovenije, br. 94/ 2007. Također izjavljujem da me upravitelj osobnih podataka obavijestio da je prijenos podataka besplatan. Prikupljeni se podaci neće prosljeđivati trećim stranama. Korisnici koji se žele odjaviti s primanja novosti mogu to slobodno napraviti na poveznici samih obavijesti.

Opći uvjeti poslovanja uređuju postupak prijave i odjave određenog događaja prije njegova održavanja, zaštitu osobnih podataka i izvođenje događaja. Opći uvjeti poslovanja Rdeča Oranža d.o.o. (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) odnose se na sva događanja (seminare, radionice, konferencije i druga događanja obrazovne i/ili informativne prirode – u daljnjem tekstu: događanja) i obrazovne programe (audio i video obrazovni programi, online obrazovni programi, tekstovi , folije i drugi edukativni materijali u bilo kojem formatu – u daljnjem tekstu: obrazovni programi), u organizaciji Rdeča Oranža d.o.o. (u daljnjem tekstu: organizator). Opći uvjeti vrijede i primjenjuju se jednako za sva događanja i sudionike, osim ako organizator drugačije ne odredi u kontekstu prijave za pojedino događanje. Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio svake prijave za svako događanje, neovisno o obliku prijave za događanje (pisanim putem, putem web stranice, faksom ili na drugi način iz kojeg se vidi osoba i događanje za koje se prijavljuje). Svaka osoba koja se prijavi na pojedini događaj, u cijelosti, neopozivo i bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete. Opći uvjeti i odredbe poslovanja objavljeni su u obliku pravne obavijesti u trenutno važećoj verziji na web stranici organizatora  (https://www.umetnostbogastva.com/) i mogu se povremeno mijenjati. U trenutku prijave na pojedino događanje vrijede opći uvjeti i odredbe koji su u tom trenutku bilo objavljeni na web stranici https://www.umetnostbogastva.com/ (pogledajte footer stranice).

Prijave na događaj vrše se ispunjavanjem prijavnice u tiskanom obliku, online prijavnice na web stranici ili putem email-a na info@umetnostbogastva.com. Svi prijavljeni dobivaju upute za plaćanje i rok plaćanja za pojedini događaj (uključujući i mogućnost obročnog plaćanja) nakon prijave na email adresu koju su naveli na obrascu za prijavu.

Sudjelovanje na događaju potvrđuje se plaćanjem ulaznice. Organizator ne vraća ulaznicu niti pretplatu na program. Povrat novca nije moguć nakon primljenog pristupa obrazovnim programima.

Ukoliko ste iz bilo kojeg razloga zadržani/spriječeni tijekom događanja, možete obavijestiti organizatora (do 24 sata prije događanja) o osobi koja će vas zamijeniti. U mjeri u kojoj se zamjena provede, ulaznica će se prenijeti na drugi događaj takvog sadržaja u organizaciji organizatora. Edukativni događaji organiziraju se svakih nekoliko mjeseci.

U svakom slučaju, osoba koja je platila ulaznicu, a iz bilo kojeg razloga događaju nije mogla prisustvovati, može obavijestiti organizatora da mu pošalje video snimku događaja i izlaganja predavača.

U slučaju više sile (npr. epidemija bolesti), kada vlasti proglase npr. zabranu organiziranih događanja, događanje će se odgoditi za kasnije. Ni u ovom slučaju nema povrata ulaznica. Međutim, svi sudionici dobivaju snimku događanja s takvim sadržajem i svim prezentacijama predavača. Kada se eventualno izvanredno stanje ukine, održat će se live događaj za koji će vrijediti već kupljene ulaznice.

Organizator zadržava pravo odbiti bilo koju prijavu ili otkazati bez navođenja razloga. Ovo vrijedi i ako je korisnik već prebacio novac. U tom će slučaju organizator vratiti uplaćeni iznos. / Otkazivanje kupaca moguće je isključivo pisanim putem, emailom na adresu info@umetnostbogastva.com na način da se umjesto prijavljene osobe na događaj prijavi druga osoba. Organizator ne vraća primljene uplate. Ukoliko kupac fizički nije u mogućnosti prisustvovati događaju za koji je platio ulaznicu, može prisustvovati nekom od budućih događaja. Organizator ne prihvaća usmena otkazivanje putem telefona.

Cijena događaja onakva je kakva je u tom trenutku objavljena na web stranici događaja. Cijena događaja može se promijeniti, što je također navedeno na web stranici. Cijena može vrijediti npr. do određenog datuma, nakon čega se mijenja (povećava ili smanjuje), što je također napisano na web stranici. Sve cijene su bezPDV-a. Kupoprodajnu cijenu ne vraćamo, ali ju možete iskoristiti za jedan od događanja u budućnosti.

Sadržaj predavanja i materijala na pojedinačnim događanjima te sadržaj drugih obrazovnih programa(uključujući online obrazovne programe, audio i video programe) izražavaju isključivo stavove autora/predavača, a ne nužno i stavove institucija u kojima su zaposleni ili samog organizatora. Ni u kojem slučaju Rdeča Oranža d.o.o., njeni zaposlenici ili podizvođači nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (neizravnu, izravnu ili posljedičnu) nastalu na temelju informacija na ovim stranicama ili informacija dobivenih na pojedinim događanjima ili drugim edukativnim programima.

Organizator koristi izjave ili druge tvrdnje sudionika u vezi njihove prodaje, zarade ili drugih rezultata koje postižu sudionici događanja ili edukacijskih programa. Ova izjava ili druga tvrdnja ne implicira da ćete vi ili drugi postići slične rezultate. Zarada i rezultati koje su sudionici ostvarili u prošlosti ne predviđaju nužno zaradu i rezultate koje će postići u budućnosti. Organizator nije pravno, materijalno ni financijski odgovoran za dolazak, odlazak i vrijeme provedeno na događaju. Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu štetu ili eventualno otuđenje imovine tijekom prisustva na događaju.

Ostvareni prinosi nisu jamstvo budućih prinosa. E-mail ili članak nije poziv, prijedlog, ponuda ili preporuka za kupnju ili prodaju ulaganja, jer je namijenjen isključivo u informativne svrhe. Poznavanje svih oblika rizika preduvjet je za donošenje optimalne odluke o ulaganju u financijske instrumente i odabir vrste usluga. Crvena Oranža d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu vrstu štete koja bi potencijalno mogla nastati korištenjem podataka i informacija sadržanih u ovoj poruci. Pošiljatelj zadržava pravo pogreške. Sve detaljne informacije nalaze se u dokumentima koji su dostupni na internetu.

Ostvareni prinosi nisu jamstvo budućih prinosa. Masterplan edukacija nije poziv, prijedlog, ponuda ili preporuka za kupnju ili prodaju ulaganja, jer je namijenjena isključivo u informativne svrhe. Poznavanje svih oblika rizika preduvjet je za donošenje optimalne odluke o ulaganju u financijske instrumente i odabir vrste usluga. Crvena Oranža d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu vrstu štete koja bi potencijalno mogla nastati korištenjem podataka i informacija sadržanih u ovoj poruci. Pošiljatelj zadržava pravo pogreške. Sve detaljne informacije nalaze se u dokumentima koji su dostupni na internetu.

Organizator osigurava visoku razinu zaštite osobnih podataka te se obvezuje pažljivo čuvati i koristiti sve zaprimljene osobne podatke navedene u obrascu za prijavu ili primljene putem obrasca na ovoj ili drugim web stranicama, samo u svrhu analize podataka o sudionicima događaja, za marketinške svrhe, istraživanja i za prezentaciju proizvoda i usluga tvrtke Rdeča Oranža d. o. o., i neće ih prosljeđivati trećim stranama bez pristanka osobe na koju se ti podaci odnose.

Rdeča Oranža d.o.o. zadržava pravo pogrešaka na svim svojim web stranicama, kao u slikovnom tako i u tekstualnom dijelu, te ne preuzima odgovornost za iste. Sve informacije, grafički i programski elementi(tekstovi, skice, fotografije, video sadržaji i slično) sadržani na web stranici organizatora autorsko su djelo organizatora i stoga su već predmet zaštite autorskih prava ili drugih oblika stvaranja unutar zakonski dopuštenih okvira zaštite intelektualnog vlasništva. Korisnicima je dopuštenje korištenje objavljenih sadržaja isključivo i osobne i nekomercijalne svrhe. Svaki pojedini korisnik smije koristiti objavljeni sadržaj samo u jednom osobnom primjerku. Dokumenti i sadržaj objavljeni na ovim web stranicama ne smiju se ni pod kojim uvjetima kopirati, prepisivati, reproducirati ili na bilo koji drugi način širiti u komercijalne svrhe. Dokumenti i sadržaji objavljeni na stranicama organizatora mogu se iznimno reproducirati isključivo u nekomercijalne svrhe, pri čemu moraju biti sačuvati svi podatci i autorima i izvoru, te upozorenja o zaštiti autorskih ili drugih prava. Takav proizvod i svi drugi proizvodi ili usluge koje se njima mogu oglašavati moraju, kao i ove web stranice, biti potpuno besplatni i dostupni svima pod istim uvjetima bez dodatnih ograničenja. Svatko tko želi objaviti samo dio sadržaja ili ga želi objaviti pod drugačijim uvjetima, mora prethodno dobiti pisano dopuštenje autora. Ako ovi uvjet nisu ispunjeni, prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima Republike Slovenije, kopiranje autorskog sadržaja ovih web stranica nije dopušteno. Registracija, prijava i pregledavanje sadržaja web stranice https://www.umetnostbogastva.com (opće uvjete možete vidjeti u footer-u web stranice) znači automatsko prihvaćanje ovih uvjeta.

Datum objave posljednje verzije: 17.3.2023

X