Politika zaštite osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka

Odredbe ovog dokumenta odnose se na prikupljanje i obradu svih osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje tvrtka Rdeča Oranža, iskustveni marketing d.o.o. (u daljnjem tekstu operator).

Informacije o operateru:
Tvrtka: Rdeča Oranža, izkustveni marketing d.o.o.
Adresa: Titova cesta 2A, 2000 Maribor
Matični broj: 6790607000
Telefon: 041 319 701
E-mail: info@oranza.si

Podaci o ovlaštenoj osobi za zaštitu podataka:
Ime i prezime/tvrtka: Martin Korošec
Kontakt telefon: 041 319 701
Kontakt e-mail adresa: info@oranza.si

Vrste osobnih podataka koje obrađujemo:

1. osnovni kontakt podaci

  • Ime i prezime;
  • E-mail adresa;
  • Broj telefona;
  • Naziv tvrtke (ako se prijavljujete kao tvrtka).

Osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za ispunjenje obveza koje nam nameće zakon ili kada je to potrebno za ispunjenje obveza temeljem ugovora s vama. Osobne podatke obrađujemo i kada je dana suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka. Danu suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu:

  • Obavještavanja klijenata o tijeku radionica;
  • Obavještavanja o novim terminima radionica;
  • Obavještavanja o novim temama radionica.

Osnovne kontakt osobne podatke čuvamo sve dok imate status registriranog korisnika na našoj web stranici. Osobne podatke koje smo dobili na temelju Vaše privole čuvamo do njezina opoziva. Podatke o izdanim računima čuvamo 10 godina od dana izdavanja. Podatke koje smo prikupili u svrhu ispunjenja obveza nastalih temeljem sklopljenog ugovora čuvamo 5 godina nakon ispunjenja ugovora. Nakon isteka roka čuvanja osobni podaci se trajno i učinkovito brišu ili anonimiziraju, čime gube karakter osobnih podataka.

Hoćete li nam proslijediti svoje osobne podatke dobrovoljna je odluka. Nedavanje određenih kategorija osobnih podataka može rezultirati nemogućnošću pružanja usluge ili odbijanjem sklapanja ugovora.

Pristup Vašim osobnim podacima imaju samo osobe unutar Rdeče Oranže koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka i treće osobe s kojima Rdeča Oranža ima sklopljen ugovor o obradi podataka, tzv. ugovorni izvršitelji obrade osobnih podataka. Ugovorni izvršitelji obrade obavljaju usluge obrade osobnih podataka u skladu s odredbama ugovora sklopljenog između Rdeče Oranže i njih. Ugovornim izvršiteljima obrade zabranjen je prijenos osobnih podataka u treće zemlje i međunarodne organizacije.

U svakom trenutku od Rdeče Oranže možete zatražiti da Vas informira ili obrađuje Vaše osobne podatke, koje osobne podatke obrađuje, svrhu obrade osobnih podataka, tko su korisnici tih osobnih podataka, rok čuvanja osobnih podataka i kriteriji za određivanje trajanja čuvanja osobnih podataka. Također možete zatražiti da Vas tvrtka informira o postojanju automatiziranog odlučivanja i razlozima njegove uporabe, važnosti korištenja i očekivanim posljedicama. Također možete zatražiti ispravak netočnih podataka, kao i ograničenje obrade kada: – osporavate točnost podataka, na određeno vrijeme koje je potrebno da se točnost podataka provjeri. – Obrada je nezakonita, ali ne tražite brisanje podataka, već ograničenje njihove obrade – Kada nam osobni podaci više nisu potrebni, ali Vama su potrebni za ostvarivanje i obranu pravnih zahtjeva. Ukoliko su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, možete zatražiti brisanje svih Vaših osobnih podataka (Pravo na zaborav). U svakom slučaju kada su podaci prikupljeni na temelju Vaše privole koju ste naknadno opozvali. Također možete zatražiti ispis svojih osobnih podataka u strukturiranom i čitljivom formatu. Te podatke možete nesmetano proslijediti drugom voditelju osobnih podataka, a protiv Rdeče Oranže imate mogućnost podnijeti pritužbu Povjereniku za informiranje ukoliko smatrate da Rdeča Oranža ili druga osoba obradom Vaših osobnih podataka krši važeću zakonsku regulativu.

Vaše zahtjeve iz prethodnog članka uputite na bilo koji kontakt voditelja obrade naveden u članku 1. ovog dokumenta. Kako bismo pružili osobne podatke, možemo od vas tražiti da dostavite dokaz svog identiteta. Ukoliko ne uspijete pouzdano dokazati svoj identitet, možemo odbiti Vaš zahtjev iz prethodnog članka. Na Vaš zahtjev iz prethodnog članka dužni smo odgovoriti čim se s istim upoznamo i pribavimo relevantne podatke. Najkasnije 15 dana od primitka Vašeg zahtjeva.

Datum objave posljednje verzije: 17.3.2023

X